.plan | rss | finger | motd | adduser | login
Login: andrebuskvekster         Name: Andre Buskvekster
Directory: /home/andrebuskvekster   Shell: /bin/plan.cat
Last login Sat Feb 05 02:58:58 2022 UTC
Mail forwarded to andre@buskvekster.mooo.com.
Plan:
ikke ripsbusker