.plan | rss | finger | motd | adduser | login
(forgot?)